Ako vyberať strešnú krytinu?

Pri výbere strešnej krytiny je dobré si definovať čo je to strecha a aký typ strechy máme. Od toho sa bude odvíjať aj ďalší výber strešnej krytiny. Strecha je dôležitou konštrukciou stavby domu. Jej úlohou je chrániť obytné prostredie pred vonkajším poveternostným vplyvom. Dotvárať estetický vzhľad stavby a v konkrétnych prípadoch vytvára aj podkrovné priestory.

 Strechy môžeme deliť podľa:

·        sklonu(ploché, šikmé a strmé) 

·        tvaru ( sedlová, pultová, valbová, manzartová a iné)

·        skladby strešného plášťa ( 1 plášťová, 2 plášťová, 3 a viac plášťová)

·        využitia ( účelové – pochôdzne, bez využitia – nepochôdzne)

V dnešnej dobe na trhu existuje veľké množstvo strešných krytín. Hlavným špecifikom, podľa ktorého prebieha štandardné delenie strešných krytín, je materiál, z ktorého sú tieto konštrukčné stavebné prvky vyrobené. Môžeme spomenúť napríklad: pálené, betónové, plechové, asfaltové, bridlicové krytiny, mäkčené pvc fólie, asfaltové fólie iné.

Rozhodujú detaily

Kvalitu krytiny ovplyvňujú typ, vlastnosti a kvalita surovín použitých na jej výrobu, poveternostné podmienky (dážď, sneh, vietor...), riešenie detailov strechy, ale aj sklon strechy a umiestnenie stavby. Dôležité je sústrediť sa na výber krytiny, vyhovujúce riešenie a dôsledné, bezchybné zhotovenie detailov strechy sú najlepšie predpoklady, že vás vaša nová strecha nesklame.

Všetko si treba poriadne zvážiť

Pri výbere strešnej krytiny asi najčastejšie zohráva úlohu cena materiálu a práce. Treba si však uvedomiť, že strecha na dom/objekt sa nekupuje na 10 rokov, ale počítame s životnosťou aspoň 30-35 rokov. Preto odporúčame zvoliť vhodný typ strešnej konštrukcie (nechať si poradiť od odborníkov), zbytočne neinvestovať do atypických/členitých strešných konštrukcií, kde sú potom doslova vyhodené peniaze na prekrytie komplikovanejších častí strechy. Nie nadarmo sa hovorí, že v jednoduchosti je krása. Informácie o strešných krytinách dostanete všade možne. Doslova sa v tom niekedy až stratíte :)  Ale informácie o dobrom pokrývačovi dostanete zrejme, len od rodiny, susedov, známych a pod. Doporučujeme si vybrať takého pokrývača, ktorý má už čo to za sebou.