Profilované krytiny Diament, Joker a Kingas sú vhodné na pokrytie striech rodinných domov, novostavieb, ako aj rekonštrukciu starších striech, objektov občianskej vybavenosti, sakrálnych stavieb a priemyselných objektov. Vďaka svojim vynikajúcim mechanickým schopnostiam a vzhľadu podobnému tvrdej škridlovej krytine sú vhodné na všetky typy striech pultových, sedlových manzardových aj oblúkových s minimálnym sklonom 12 stupňov. Jednou z mnohých výhod strešného systému je možnosť montáže aj na určité typy starej strešnej krytiny, ako napríklad bituménové asfaltové krytiny a staré falcované plechové krytiny.

Krytina je vyrábaná v rôznych farbách s ochranným povlakom z polyesteru (lesklá farba), puralu (matná farba), hliníka. Vďaka zautomatizovanému procesu výroby je strešná krytina vyrábaná na mieru podľa kladacieho plánu na požadovanú dĺžku. Takisto ponúkame široký sortiment príslušenstva, ako napr. žľaby, hrebenáče, výlezy a iné. Toto všetko spolu aj s vybraním farby dovoľuje získať požadovaný efekt a najvyššiu akosť krytia.

Trapézové profily

Trapézové plechy nachádzajú široké uplatnenie v stavebníctve od striech, prístreškov, plášťov oceľových konštrukcií, oplotenia priemyselných objektov až po oplotenie balkónov. Vďaka širokej ponuke profilovania je možné voliť rôzne hĺbky a šírky vĺn, hrúbku materiálu (0,5 mm - 1,25 mm), druh materiálu (pozink 285 g/m², aluzink 185 g/m², lakoplast).

Dokonalú súhru medzi prostredím, fasádou objektu a administratívnych budov rieši pestrá škála farieb. Pre zníženie odpadu sú trapézy vyrábané na mieru.