Ploché strechy sú pre užívateľov atraktívne nielen pre svoj tvar, vďaka ktorému prepožičiavajú domu nadčasový charakter. Plochou strechou možno získať plnohodnotný priestor na život pod strechou bez dispozičných obmedzení a zároveň možno pomerne ľahko napomôcť znižovanie prevádzkových nákladov domu. Samozrejmosťou súčasných striech je, že spĺňajú svoju prvoradú úlohu – ochranu interiéru pred atmosférickými zrážkami. Z architektonického hľadiska umožňujú ploché strechy nápadité a variabilné riešenia. Nevšedné rozmery stavby, atypické pôdorysy domov či netradičný terén pozemku sú pre tvorbu strechy výzvou. Použitím plochej strechy sa elegantne odkrýva jedinečný priestor na jej využitie na viacúrovňové bývanie s terasami.