Viewing entries tagged
Klampiarske práce Banská Bystrica

Dom na horách

Comment

Dom na horách

Nová strecha pre novú rodinu.

Nedávno a veríme, že úspešne sme dokončili našu ďalšiu zákazku. Nakoľko stavba sa nachádzala v ťažšie prístupnom teréne a len kúsok od Banskej Bystrice (Králiky) rozhodli sme sa všetky šárne (jednotlivé pásy krytiny) profilovať priamo na mieste. Komplikovanosť strechy bola mierne náročná a to vzhľadom na sklon strechy (v horských oblastiach býva strmší) a pultový vykier (kde sa vždy treba potrápiť s napojením šární). Ani to nás však neodrádza od toho aby sme na streche zanechali čo najlepšie odvedenú prácu. Pod krytinou je použitá fólia so štruktúrou, ktorá zabraňuje priamemu kontaktu s plechom a tak vytvára priestor na odtekanie prípadného kondenzu. Plech na horách je vždy dobrou voľbou. Pokiaľ je dodržaná správna skladba strechy, sklon strechy a v neposlednom rade kvalita materiálu, výsledkom býva dlhoročná takmer až bez-údržbová funkčná strecha.

Farba - RAL 7016 - Antracitová
Hrúbka materiálu 0,55 mm
Rozvinutá šírka - 625 mm

Pultový vykier s prestupným odvetrávacím komínom.

Pultový vykier s prestupným odvetrávacím komínom.

Comment

Rekonštrukcia Krajského súdu

Rekonštrukcia Krajského súdu

Budova Krajského soudu v Banské Bystrici je Národní kulturní památkou. Byla postavená v roce 1896 pro účely soudního paláce a svému původnímu účelu – soudnictví, slouží od počátku až do současnosti. Jde o čtyřpodlažní budovu ve tvaru písmene U, zastřešenou vysokou valbovou střechou. Vzhled objektu zůstal po více než 110 letech nezměněn, protože v něm byly v průběhu let realizovány jen minimální dispoziční úpravy.