Plech patrí medzi tradičné krytiny, ktoré sa používajú na prekrytie domu. V dnešnej dobe existuje niekoľko typov profilov, ktoré sa používajú v stavebníctve. Azda najstarší kompaktný systém ponúka plech so stojatou dvojitou drážkou tzv. falcovaný plech. Oproti iným krytinám sa dá používať na strechy s nízkym sklonom a problémom nie sú ani oblúkové strechy, kde sú pásy zakrivené. V súčasnosti sa využívajú falcované krytiny ako architektonické prvky fasád na zvýšenie exkluzivity objektu. Pri výbere vstupného materiálu sa môžeme obzrieť po klasickom pozinkovanom plechu, farbenom oceľovom plechu či viac kvalitných materiáloch ako sú meď, titánzinok a hliník. Krytina sa kladie na vopred vydebnený podklad a montuje sa pomocou príponiek. Pri montáži tohto druhu krytiny je dôležité dodržiavať predpísané normy a pravidlá. Ak sú tieto aspekty splnené, môžeme počítať s bezúdržbovou krytinou na mnoho rokov.

Svoje miesto na trhu si získali aj prolované plechové krytiny, ktoré svojim tvarom pripomínajú tradičné škridle. Sú obľúbené hlavne pri rekonštrukciách, ale už aj pri novostavbách, kde vyniká ich ľahkosť, nenáročnosť pri montáži a cenová dostupnosť. Keď hovoríme o hmotnosti je to cca 5kg/m2. Ku krytinám sú dodávané doplnky v rovnakých farebných odtieňoch.

Na trhu je široké spektrum strešných krytin, ktoré ponúkajú dobrú kvalitu za primeranú cenu. Musíme si však uvedomiť, že kvalitnú strechu netvorí, len prvotriedny materiál, ale aj množstvo doplnkov a správna skladba strešného plášťa. Z tohto dôvodu by sme nemali podceňovať výber realizačnej ?rmy, ktorá vie detailne pomôcť pri navrhovaní novej strechy. V posledných rokoch sa často stretávame s nekvali?kovanými „odborníkmi“, ktorí za nízku cenu montáže neraz vyhotovia z kvalitného materiálu nefunkčnú strechu.

V živote plati, že reťaz, je taká silná, ako je silný jej najslabší článok. Aj pri strechách plati, že strecha je taká kvalitná, ako jej najhorší detail.

Miroslav Kartik ml

Comment