Patria sem všetky práce súvisiace s opracovaním plechu na strechu aj mimo nej. Jedná sa teda o rôznorodú výrobu.

Klampiarske práce zastrešujú výrobky ako:

  • lemovanie - odkvapové, záveterné, pultové a bočné

  • oplechovanie - strešné okná a komíny

  • výroba doplnkov - dilatačné lišty, úžľabové pásy, zachytávače snehu, háky, žlaby, výroba a montáž zvodových rúr.

Mimo strechy sa dá plech využiť na oplechovanie múrov, výrobu parapetných dosiek a iné.