Plech patrí medzi tradičné krytiny, ktoré sa používajú už niekoľko desaťročí na prekrytie domu. V našom pásme je plech výhodným prvkom hlavne vďaka jeho stálosti, pevnosti a odolnosti voči poveternostným podmienkam. Dobre odoláva mrazu, prudkému dažďu či slnečnému žiarenia. V dnešnej dobe existuje niekoľko typov profilov, ktoré sa používajú v stavebníctve. Výhodou plechovej strešnej krytiny je nízka hmotnosť, čo ju predurčuje na použitie tam, kde treba zamedziť zbytočnej záťaži krovu, napr. pri starších domoch. Výnimkou nie sú ani nové moderné stavby kde v kombinácii s exkluzívnymi materiálmi (Titánzinok, meď) tvoria často architektonické skvosty.

Materiály ako Titánzinok, meď, hliník a pozinok s farebnou povrchovou úpravou nám ponúkajú veľkú variabilitu pri navrhovaní vhodnej strešnej krytiny.

Krytina so stojatou drážkou (Falcovaná krytina)

Falcovanú krytinu možno vďaka jej kompaktnosti montovať na strechy s nízkym sklonom. Často býva doplnkom ku strechám so skladanou krytinou, ktorú nemožno použiť na manzardy a strešné okná s malým sklonom. Problémom pre túto krytinu nie je ani oblúková strecha, kde sú pásy zakrivené. Široká škála farebných odtieňov krytiny Kartik uspokojí estetické nároky zákazníka a dá architektom a projekčným kanceláriám široké pole pre stvárnenie rozličných druhov stavieb. Spracovanie a montáž tohto druhu krytiny podlieha prísnym požiadavkám na kvalitu spracovania a správny návrh zloženia strechy. Ak sú tieto aspekty splnené, dá sa počítať s bezúdržbovou krytinou na mnoho rokov.